👫 Elevledda samtal

Här är tiderna för samtalen den 15-17 sep 2020. Försök att byta med varandra om inte tiden passar. Glöm inte att meddela mig om ni byter  😀. Välkomna!