👫 Uppföljning av samtal

Här är tiderna för uppföljning av samtalet den 1-4 feb 2021. Uppföljningen kommer vara digitala. Hinner ert barn hem så ringer jag upp på teams. Annars utgår jag och ditt barn i från klassrummet och går via teams till er mailadress.
Försök att byta med varandra om inte tiden passar. Glöm inte att meddela mig om ni byter  😀. Välkomna!

Information om hur du gör om du har fått en länk 🤩.