Kontakt

Expeditionen: 0736-665228, Sara

Vi som jobbar heter Mia,  Marie.haglund@edu.sigtuna.se och Camilla, Camilla.bruna@edu.sigtuna.se

Sjukanmälan 

Steningehöjdens skola använder Dexter för sjukanmälan. Det är en automatisk telefontjänst där du som vårdnadshavare sjukanmäler ditt barn före kl 08:00 varje skoldag. 
För att ringa in sjukanmälan ringer ni 08–12451532 och knappar in ert barns personnummer. Efter samtalet får ni en kvittens via mail eller sms, får ni inte det behöver ni uppdatera era uppgifter i Dexter.
Det är alltid ni som vårdnadshavare som ska anmäla omyndig elevs frånvaro.

Uppdatera information
Klicka på: www.sigtuna.se/Barn–Utbildning/Skolportalen/
Bläddra till:             

  1. Dexter – IST lärande
  2. Välj inloggningsalternativ under förälder/vårdnadshavare. För att välja SMS-lösningen som inloggning behöver ni göra en ansökan, dokument för ansökan finns till höger på sidan.