Läsuppdrag 📚

Läsuppdrag🍎

Även om ansvaret för barnens läsutveckling vilar på skolan, finns det mycket som du som förälder kan göra för att underlätta ditt barns språk- och läsutveckling. Särskilt i början av lästräningen är de viktigt att barnet får läsa samma text flera gånger för att få upp hastigheten och flyt. I det kan du vara uppmuntrande och stödjande.🍀

Varje torsdag kommer ett nytt Läsuppdrag med hem. Läs samma kapitel hela veckan! Fyll i läsprotokollet varje dag ni har läst. Titta på filmen för att se hur det går till.

Varje tisdag ska uppdraget med tillbaka till skolan. Lycka till! 😉