🍀 Föräldramöte

Hej

Härligt att se så många föräldrar på mötet. Fint att fått del av alla diskussioner. Här kommer ett lite sammandrag av vad vi pratade om.

🍀 Fredrika Berge (Arons mamma) är föräldrarådsrepresentant. Föräldraråd hålls ett par gånger per termin. Fredrika har skapat en facebookgrupp så att ni föräldrar har ett forum och kan prata tillsammans i. Gå in på Facebook,  Steniningehöjden2aMarie. Fritt att skriva.

🍀 Vi har flera nya ämnen som dans och musik på schemat, en gång per vecka. Dansen är i spegelsalen i idrottshallen. Vi har halvklass så andra halva är i klassrummet och har matte.

🍀  Idrotten är två gånger i veckan 40 minuter/gång. Vi är ute till v. 44. Barnen byter om och duschar som vanligt.

🍀 Studiedagar är 23-24 september, skolan är stäng. Höstlov v. 44. Fritids och skola är stängt måndag och skolan stängd resterande vecka men fritids är öppet.

🍀 Läsuppdraget startar vi med idag torsdag. Barnen lämna in uppdraget nästa tisdag. Glöm inte att läsa med barnet varje dag 10-15 minuter.

🍀 Ipadsen är vårt arbetsverktyg. Ipaden ska vara ladda på morgonen. Barnen får gärna ha med sin laddare i ryggsäcken. Vi har ingen laddare i klassrummet.

//Mia och Camilla